1sr Prize

Light, revitalisation

Students

Du Dikang, Li le, Zhou Tujing, Ma Yao

Teachers

Zhang Xin,

Zhou Ron

School

Tsinghua University

Country

Beijing, China

Light, revitalisation
Scroll